Devreye alma

Gerekli değişiklik önlemlerin incelenmesi ve ilgili belgeler.

Belirleme, kontrol ve alınacak önlemlerin izlenmesi.

Üretim preslerinde uygun araçların adaptasyonu.

Parçaların ihtiyacına göre gerekli üretimin sağlanması için geçiş araçlarının araştırılması.

Üretim için üreticinin presinin parametrelerine adapte etme açısından araçların tuning edilmesi.