İzleme

Dünya çapında araçların imalatındaki süreçlerin takip edilmesi.

Üretim aşamasından başlayan aracın teslimatına kadar bütün adımlarda durum takibi.

Teori k süre ve tarihlerde gerçek durum doğrulaması.

Gecikmeleri önlemek ve projeyi en az etki ile gerçekleştirmek için düzeltici önlem planlarının sunumu.

Ön görülmeyen sorunlar belirdiğinde teknik destek ve danışma.

Süreç döngüleri ve planlamaların teknik takip ve kontrolü.